Социалните права са на първо място

Подкрепете Достойния труд и по-справедливи икономики

Попълнете информацията, изисквана от Европейската комисия и участвайте в консултациите.

Изпратете попълнения въпросник на Европейската комисия!

Danke. Thank you. Merci. Bedankt. Gracias. Köszönöm. 15.531 × Social Rights First!
пол
име
фамилия
е-майл
Възраст
Град
Страна
Моля задължително попълнете посочените полета
грешна, непознат е - майл адрес
Благодарим,че посочихте валиден електронен адрес
Вашият отговор бе вече изпратен на Европейската комисия
Your answers could not be submitted. The website of the European Commission is currently on maintenance. Please try again later!

изготвено от

Гласувай за социална Европа!

Европейската комисия най-после реши да се вслуша в гласа на европейските работници и граждани. В момента тя се стреми да проучи нашето мнение за това как отново да направи Европа по-социална.

Социалните права са на първо място!

Ние, синдикалните организации разработихме план за поставяне на социалните права пред интересите на големия бизнес и банките.

Присъединете се към него и изкажете своето одобрение за социална Европа с:

  • Достоен труд и по-справедливи икономики
  • По-високи заплати и по-добри жизнени стандарти
  • Нови форми на защита на работещите и по-стриктно спазване на съществуващте права
  • Гарантиране на равно заплащане за равен труд и прекратяване на експлоатацията на работещите
  • По-добра социална защита и по-качествени обществени услуги
  • Инвестиции в нови работни места и по-сигурна заетост
  • Гарантиране на синдикалните права и уважение към хората на труда 

Подкрепете ни!

Ние искаме колкото може повече хора да подкрепят нашия план за да сме по-убедителни пред Европейската комисия.

15531 кажете Социалните права са на първо място
0 оставащи дни

Искате да знаете повече?

В момента Европейската комисия чрез така нареченото обществено обсъждане на "Европейския Стълб за социални права" търси информация за това как да се подобрят пазара на труда и социално-осигурителните системи в ЕС. Синдикалните организации от цяла Европа разработиха план за това какъв да бъде отговора на въпросите и проблемите, повдигнати от Европейската комисия. До 31 декември 2016 г., гласът на работниците, гражданите и организациите може да бъде чут. Присъединете се към нас и гласувайте, заедно с нас можете да бъдете сигурни, че общия ни глас ще бъде достатъчно силен, дотолкова, че Европейската комисия ще трябва да се вслуша в него.