Een beter Europa voor de werknemers: een sterkere Pijler van Sociale Rechten

We willen zekerheid dat de EU concrete stappen gaat zetten om het leven van de werknemers te verbeteren

Neem contact op met politici van je keuze!!

Laat hen via Facebook en Twitter weten dat je meer van hen verwacht dan wat simpele en vluchtige woorden!
Kies een land uit waar je van iedere politicus/politica Facebook- en Twittergegevens kan opvragen!

De essentiële punten om de ‘Pijler van Sociale Rechten’ in praktijk te brengen.