Bolja Europa za radnike:
snažniji Stup socijalnih prava

Sindikati diljem Europe žele osigurati da EU poduzme konkretne akcije na poboljšanju života radnika.

Kontaktirajte vašeg političara!

Poručite svom lideru putem Facebooka i Twittera kako očekujete više od lijepih riječi!
Odaberite zemlju i pronađite Facebook i Twitter kontakt podatke svakog političara!/p>

Ključni elementi za provedbu Stupa socijalnih prava u praksu: za konkretiziranje lijepih riječi u akciju za socijalnu pravdu.