Europski stup socijalnih

Europski stup socijalnih prava inicijativa je Europske unije. Utvrđuje načela i prava koja imaju za cilj ostvarenje bolje zaposlenosti i socijalne skrbi za „inkluzivniju i pravedniju Europsku uniju“.

Sastoji se od paketa mjera, uključujući:
• Europski stup socijalnih prava u 20 načela
• Nacrt direktive o ravnoteži profesionalnog i privatnog života kojim se jača roditeljski dopust i uvodi plaćeni dopust za očeve i dopust za pružatelje skrbi
• Prijedlog za reviziju „Direktive o pisanoj izjavi“ kako bi se unijela veća jasnoća u uvjete zapošljavanja, te po mogućnosti osnovna prava, za više radnika, uključujući samozaposlene radnike
• Savjetovanje o mogućim akcijama za pristup socijalnoj zaštiti za osobe u svim oblicima zaposlenja, uključujući samozaposlene

ETUC pozdravlja inicijativu, ali predstavljeni paket daleko je od onoga što sindikati žele i radnici trebaju.