De Europese Pijler van sociale rechten

De Europese Pijler van sociale rechten is een initiatief van de Europese Unie. Hij definieert de beginselen en rechten voor betere banen en sterkere sociale bescherming, voor een “meer inclusieve en eerlijke Europese Unie”. Het is een pakket maatregelen, waaronder:

  • Een Europese pijler van sociale rechten in 20 beginselen
  • Een ontwerp van Europese wetgeving dat ouderschapsverlof versterkt en zowel vaderschapsverlof als  verlof voor zorgverstrekkers invoert
  • Een voorstel om de richtlijn ‘Schriftelijke verklaring’ te wijzigen, teneinde de arbeidsvoorwaarden en mogelijke basisrechten voor meer werknemers, met inbegrip van zelfstandigen, te verduidelijken
  • Een raadpleging om actie te ondernemen, teneinde de toegang tot sociale bescherming voor alle vormen van werk, met inbegrip van werkzaamheden anders dan in loondienst, te verbeteren Het EVV verwelkomt dit initiatief, maar het pakket voldoet nog lang niet aan de eisen van vakbonden en de behoeften van werknemers.